Thông báo

Tổ chức tập huấn pháp luật năm 2016

Đăng ngày: 11/10/2016
Ngày 20, 21, 27, 28 tháng 10 năm 2016, Ban Điều hành Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” (gọi tắt là Ban Điều hành Đề án) đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 04 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật năm 2016 cho các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh. Địa điểm tập huấn: tại trường THPT Trấn Biên.
Đến tham dự và phát biểu hội nghị có Ông Đào Đức Trình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai và sự tham gia của cán bộ chuyên trách tại phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; cán bộ quản lý các bậc học Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp Cao đẳng nghề, Cao đẳng, Đại học với số lượng gần 900 người. Đối với bậc học THPT, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp Cao đẳng nghề, Cao đẳng, Đại học đối tượng tập huấn có thêm thanh tra nhân dân tham dự.
          Nội dung tập huấn gồm: những điểm mới và nổi bật của Bộ luật Dân sự năm 2015; tổ chức thanh tra giáo dục và kiểm tra nội bộ trường học; những điểm mới của Luật Tố tụng hành chính năm 2015.\
 
 
Ảnh: Ông Đào Đức Trình, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc Hội nghị
 
        Các báo cáo viên được phân công đã có sự chuẩn bị kỹ nội dung, bằng phương pháp truyền đạt ngắn gọn, trao đổi thảo luận với người học, giải quyết các tình huống thực tiễn đạt được hiệu quả tốt trong thời gian tập huấn. Sau đó, cán bộ quản lý các trường đã về triển khai, tập huấn cho cán bộ giáo viên tại đơn vị mình.
 
Ảnh: Ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng PBGDPL, Sở Tư pháp triển khai nội dung Bộ luật Dân sự 2015
Ông Trần Trung Sơn, Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT triển khai nội dung về hoạt động thanh tra giáo dục
 
   Tổ chức tập huấn pháp luật là hoạt động thường niên của Ban Điều hành Đề án, là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, tuyên truyền, phổ biến những chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động quản lý của ngành giáo dục góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý của ngành./.
Hồng Vân (Phòng Thanh tra)

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO