Kế hoạch - Đề án

Triển khai kế hoạch thực hiện thí điểm Đề án “ Sữa học đường” năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 01/10/2016
Thực hiện Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/3013 của HĐND tỉnh về việc triển khai Đề án “Sữa học đường” giai đoạn 2014 - 2020. Vừa qua ngày 11/8/2014 Ban chỉ đạo Đề án “Sữa học đường” đã triệu tập cuộc họp Ban Chỉ đạo lần 2 tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai.

Dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thành Trí - P.Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đề án “Sữa học đường” nội dung cuộc họp đã xoay quanh nhiều vấn đề trong công tác chuẩn bị cho việc triển khai thí điểm chương trình “Sữa học đường” năm 2014.

 Sau khi nghe bà Phạm Thị Hải - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, phó ban thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo, nghe đại diện Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) báo cáo công tác chuẩn bị triển khai Đề án gồm: tập huấn đội ngũ CBQL, GV, nhân viên ở tất cả các đơn vị trường học; chuẩn bị cơ sở vật chất, kho chứa ở các điểm trường; khảo sát địa hình của 05 huyện để có phương án vận chuyển sữa…; ý kiến của các thành viên dự họp; ông Nguyễn Thành Trí - Phó Chủ tịch UBND tỉnh  - Trưởng ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

          - Đề án ‘Sữa học đường” là một đề án lớn về ý nghĩa và quy mô thực hiện. Đề án mang tính nhân văn và tổng kinh phí thực hiện lớn. Đề án có tính nhạy cảm, ảnh hưởng đến từng gia đình và liên quan trực tiếp đến sức khỏe của trẻ. Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả Đề án “Sữa học đường”, trong thời gian tới, các cơ quan, các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức, thông qua nhiều kênh thông tin như: Đài Phát thanh  - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài truyền thanh, tờ bướm, các tổ chức đoàn thể; gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; gắn với Hội cha mẹ học sinh…. về chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo phát triển thể lực và tầm vóc thế hệ trẻ của tỉnh nhà, đặc biệt cần giải thích để cha mẹ học sinh hiểu rõ và tích cực tham gia.

        - UBND tỉnh hoan nghênh các Sở, ngành, các địa phương đã phối hợp tốt để triển khai thực hiện Đề án theo kế hoạch; cám ơn  đại diện Công ty Vinamilk đã cung cấp cho Ban Chỉ đạo những kinh nghiệm thực tiễn khi triển khai Đề án.

        - Về các công tác khác như: thống kê số trẻ, tổng hợp kinh phí đóng góp của phụ huynh, kế hoạch phân phối sữa, lập danh sách các điểm trường khó khăn đề nghị Công ty Sữa Vinamilk hỗ trợ cơ sở vật chất……Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan thường trực, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, các địa phương, các thành viên trong Ban Chỉ đạo phối hợp, chuẩn bị điều kiện tốt nhất để triển khai Đề án từ tháng 9/2014.

Tóm lại việc triển khai Đề án “ Sữa học đường”  là một chủ trương quan trọng, đầy tính nhân văn và mang ý nghĩa xã hội to lớn của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Đồng Nai nhằm tạo dựng nền tảng cho một thế hệ tương lai khoẻ mạnh hơn, thông minh hơn để xây dựng nước nhà./.

                                                                                            Phòng GDMN

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO