Thông báo

Kết quả triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) của ngành giáo dục và Đào tạo Đồng Nai

Đăng ngày: 12/10/2016
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Kế hoạch số 698/KH-BGDĐT ngày 20/9/2016 về tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục và chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Kế hoạch số 7935/KH-UBND ngày 01/9/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (UBND) về việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2016,

 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 2493/KH-SGDĐT ngày 14/9/2016 về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam” năm 2016 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai.

​Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai được tổ chức trong cả năm 2016, tập trung trong 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 30/11/2016 và tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 07/11/2016 đến hết ngày 12/11/2016.
Ngày 31/10/2016, trong cuộc họp giao ban toàn cơ quan tháng 11 năm 2016, dưới sự chủ trì của Giám đốc Sở Huỳnh Lệ Giang, Phòng Thanh tra Sở GD&ĐT đã tổ chức triển khai trực tiếp Ngày Pháp luật năm 2016 (9/11) với sự tham dự của 80 cán bộ, công chức và nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo. Qua đó, đi sâu vào những điểm mới, những điểm nổi bật của các văn bản quy phạm pháp luật mới, đặc biệt là những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo như: những điểm mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016; Luật Tố tụng hành chính năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 và Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016, có hiệu lực từ ngày 28/11/2016.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về triển khai thi hành Ngày Pháp luật (9/11) năm 2016 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai, từ ngày 15/9/2016 đến ngày 15/11/2016, 12 Phòng Giáo dục và Đào tạo, 66 trường THPT, 13 Trung tâm GDNN-GDTX và 07 đơn vị trực thuộc đã tổ chức triển khai Ngày Pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

 

Hầu hết các cơ quan, đơn vị trường học đều ban hành Kế hoạch triển khai chi tiết Ngày Pháp luật năm 2016 và tổ chức triển khai thực hiện bằng các hình thức phong phú và phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị như: triển khai trực tiếp trong cuộc họp giao ban tháng, cuộc họp Hội đồng sư phạm, họp Chi bộ, họp Phòng, họp tổ, gửi qua tài liệu qua email đối với cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật. Còn đối với học sinh tổ chức triển khai bằng các hình thức như: triển khai trực tiếp trong buổi chào cờ đầu tuần, các buổi sinh hoạt lớp, lồng ghép trong môn Giáo dục công dân, môn pháp luật và các hoạt động ngoài giờ lên lớp, niêm yết tại bảng tin phổ biến, giáo dục pháp luật của nhà trường, thông qua chương trình phát thanh học đường, tổ chức tìm hiểu pháp luật, ….
 
Triển khai Ngày Pháp luật là hoạt động thường xuyên, thiết thực và ý nghĩa. Thông qua các hoạt động tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm thu hút sự quan tâm và nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của công tác PBGDPL; tích cực cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành và tự giác bảo vệ Hiến pháp và pháp luật sẽ góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng trong công tác PBGDPL, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật./.
Hồng Vân(Phòng Thanh Tra)

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO