Thông báo

Tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự và các văn bản luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo

Đăng ngày: 13/10/2016
Từ ngày 19/11/2015 đến ngày 27/11/2015, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 đã nhất trí thông qua 16 văn bản luật gồm: Bộ luật Hình sự; Bộ luật dân sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Bộ luật Tố tụng Dân sự; Luật Tố tụng hành chính; Bộ luật Hàng hải;

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng; Luật Trưng cầu ý dân; Luật An toàn thông tin mạng; Luật Kế toán; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Phí và lệ phí; Luật thống kê.

Ngày 04/05/2016, trong cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2016, dưới sự chủ trì của Phó Giám đốc Trương Thị Kim Huệ, cán bộ phụ trách công tác pháp chế Sở Giáo dục và Đào tạo đã trực tiếp triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Dân sự năm 2015 và các văn bản luật được Quốc hội khóa XIII thông qua với sự tham dự của 80 cán bộ, công chức và nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo. Qua đó, đi sâu vào những điểm mới, những điểm nổi bật của các Bộ luật lớn, có ảnh hưởng tới nhiều phạm vi trong xã hội như: Bộ luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tố tụng hành chính và thông qua những điểm mới, cơ bản của các văn bản luật được Quốc hội khóa XIII thông qua.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về triển khai thi hành các văn bản luật do Quốc hội khoá XIII kỳ họp thứ 10 thông qua, từ ngày 31/3/2016 đến nay có 12 Phòng Giáo dục và Đào tạo, 66 trường THPT, 13 Trung tâm GDTX và 07 đơn vị trực thuộc đã tổ chức triển khai thi hành các văn bản luật do Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua. Hầu hết các cơ quan, đơn vị trường học đều ban hành Kế hoạch triển khai chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện bằng các hình thức phong phú và phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị như: triển khai trực tiếp trong cuộc họp giao ban tháng, cuộc họp Hội đồng sư phạm, họp Chi bộ, họp Phòng, họp tổ, gửi qua tài liệu qua email đối với cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên. Còn đối với học sinh tổ chức triển khai bằng các hình thức như: triển khai trực tiếp trong buổi chào cờ đầu tuần, các buổi sinh hoạt lớp, lồng ghép trong môn Giáo dục công dân, môn pháp luật và các hoạt động ngoài giờ lên lớp, niêm yết tại bảng tin phổ biến, giáo dục pháp luật của nhà trường, thông qua chương trình phát thanh học đường ….
Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trường học tiếp tục tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả nội dung của các văn bản luật đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10.
Sau đây là một số hình ảnh tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự và các văn bản luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua  tại một số cơ quan, đơn vị
 
 
 
Hồng Vân (Phòng Thanh tra)

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO