Tin từ các phòng GD&ĐT

Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 29/11/2016
Số 25/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai, số 843/SGD&ĐT-GDTrH ngày 07/5/2013, 1328/SGDĐT-GDTrH của Sở GDĐT Đồng Nai, 269/PGDĐT-PT ngày 09/9/2013 cuả Phòng GDĐT Biên Hòa

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO