Thông báo

Tổ chức khóa thi chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế của Cambridge English (YLE) ngày 13/3/2016

Đăng ngày: 12/10/2016
Trung tâm VN033 – Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai tổ chức khóa thi chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế của Cambridge English. Tổng số thí sinh trong tháng 3 là 352 thí sinh.

       

Trong tháng 3     Trong tháng 3​ Trung tâm VN033 – Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai tổ chức khóa thi chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế của Cambridge English (YLE) tại trường Quốc tế Thái Bình Dương (IPS), Biên Hòa vào ngày 13/3/2016 cho 273 thí sinh; khóa thi KET, PET.

Tại Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai vào ngày 12/3/2016  cho 67 thí sinh KET, PET và khoa thi FCE tại Trung tâm GDTX tỉnh ngày 11/3/2016 cho 12 thí sinh. Tổng số thí sinh trong tháng 3 là 352 thí sinh.

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO