Công tác kiểm tra

Triển khai thực hiện Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT về việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

Đăng ngày: 28/11/2016
Trong các ngày 21 và 22/4/2016, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Hội Khuyến học Việt Nam đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT về việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã (gọi tắt là Thông tư 44). Theo đó, trong năm 2016, các địa phương trên toàn quốc sẽ triển khai đồng loạt Thông tư 44, trong đó mỗi địa phương cấp huyện sẽ chọn một đơn vị cấp xã để chỉ đạo điểm thực hiện, cuối năm 2016 sẽ có Hội nghị toàn quốc để đánh giá, rút kinh nghiệm.
​Thông tư 44 xác định 15 tiêu chí để đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã. Việc triển khai Thông tư 44 tại các địa phương nhằm mục đích động viên, khuyến khích phong trào xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã, tạo điều kiện, cơ hội cho mọi người được học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Mặt khác sẽ giúp Ủy ban nhân dân các cấp đánh giá thực trạng xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã, từ đó có thể lập kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng “Cộng đồng học tập” phù hợp với thực tế của địa phương nhằm góp phần xây dựng một xã hội học tập. ​Thông tư 44 xác định 15 tiêu chí để đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã. Việc triển khai Thông tư 44 tại các địa phương nhằm mục đích động viên, khuyến khích phong trào xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã, tạo điều kiện, cơ hội cho mọi người được học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Mặt khác sẽ giúp Ủy ban nhân dân các cấp đánh giá thực trạng xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã, từ đó có thể lập kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng “Cộng đồng học tập” phù hợp với thực tế của địa phương nhằm góp phần xây dựng một xã hội học tập.
 
15 tiêu chí đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
 
1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã.

2. Hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp xã.

3. Sự tham gia, phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn cấp xã.
4. Mạng lưới và hoạt động của các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa trên địa bàn cấp xã.
5. Kết quả phổ cập giáo dục- xóa mù chữ.
6. Công bằng xã hội trong giáo dục.
7. Kết quả học tập, bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ, công chức cấp xã.
8. Kết quả học tập thường xuyên của người lao động.
9. Kết quả xây dựng “Gia đình hiếu học”; “Cộng đồng khuyến học/Cộng đồng học tập thôn, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương”.
10. Kết quả xây dựng thôn, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hoá”.
11. Giảm tỷ lệ hộ nghèo.
12. Thực hiện bình đẳng giới.
13. Đảm bảo vệ sinh, môi trường.
14. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
15. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

 

Phòng GDTX (Nguyễn Khánh Hậu)

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO