STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3031\CT-BGDDT 26/08/2016 CT_3031-BGDDT_Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 ...
2 1893/QĐ-BGDĐT 03/06/2016 Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của GDMN, Giáo dục phổ thông​ và giáo dục thường...
3 3131/CT-BGDĐT 25/08/2015 ​Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục màm non, giáo dục Tiểu học, giáo dục Phổ thông và giáo dục thường...
4 2797/QĐ-BGDDT 06/08/2015 2797/QĐ-BGDDT ...
5 25/2014/TT-BTTTT 31/12/2014 Thông tư 25 quy định về triển khai các hệ thống thông tin ...

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO