Công văn số 1735/HD-SGDĐT ngày 05/7/2016 của Sở GD&ĐT Đồng Nai

Số/Ký hiệu 1735/HD-SGDĐT
Đơn vị ban hành Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai
Ngày ban hành 05/07/2016
Ngày có hiệu lực
Trích yếu Công văn số 1735/HD-SGDĐT ngày 05/7/2016 của Sở GD&ĐT Đồng Nai
Tải xuống cong-van-so-1735-hd-sgddt-ngay-05-7-2016-cua-so-gd-dt-dong-nai.pdf
stt Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
1 1901/BC-SGDĐT 22/07/2016 Báo cáo số 1901/BC-SGDĐT ngày 22/07/2016 của Sở GDĐT
2 2712/HDLS-SGDĐT-STC-SLĐTBXH 29/09/2016 Hướng dẫn liên Sở số 2712/HDLS-SGDĐT-STC-SLĐTBXH ngày 29/9/2016 của liên Sở
3 2267/HD-SGDĐT-SNV-STC 30/09/2014 Hướng dẫn liên Sở số 2267/HD-SGDĐT-SNV-STC ngày 30/9/2014 của liên Sở
4 2555/KH-SGDDT 25/09/2016 KH_2555-SGDDT_Triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO