Hướng dẫn liên Sở số 2712/HDLS-SGDĐT-STC-SLĐTBXH ngày 29/9/2016 của liên Sở

Số/Ký hiệu 2712/HDLS-SGDĐT-STC-SLĐTBXH
Đơn vị ban hành Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai
Ngày ban hành 29/09/2016
Ngày có hiệu lực
Trích yếu Hướng dẫn liên Sở số 2712/HDLS-SGDĐT-STC-SLĐTBXH ngày 29/9/2016 của liên Sở
Tải xuống huong-dan-lien-so-so-2712-hdls-sgddt-stc-sldtbxh-ngay-29-9-2016-cua-lien-so.pdf
stt Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
1 1901/BC-SGDĐT 22/07/2016 Báo cáo số 1901/BC-SGDĐT ngày 22/07/2016 của Sở GDĐT
2 1735/HD-SGDĐT 05/07/2016 Công văn số 1735/HD-SGDĐT ngày 05/7/2016 của Sở GD&ĐT Đồng Nai
3 2267/HD-SGDĐT-SNV-STC 30/09/2014 Hướng dẫn liên Sở số 2267/HD-SGDĐT-SNV-STC ngày 30/9/2014 của liên Sở
4 2555/KH-SGDDT 25/09/2016 KH_2555-SGDDT_Triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO